Stichting Kunsttraject is een kunstenaarsinitiatief in Amsterdam, stadsdeel West. Kunsttraject verzorgt tentoonstellingen in etalages in de Staatsliedenbuurt en in de Zeeheldenbuurt. Daarnaast organiseert Kunsttraject projecten op het gebied van beeldende kunst, voornamelijk in stadsdeel West.

6 september 1988 oprichting Kunsttraject
Midden jaren tachtig ontstond er bij een aantal kunstenaars die hun atelier hadden in het pand Tweede Nassaustraat 8b de behoefte om meer met hun werk naar buiten te treden. Om de jaarlijkse gezamenlijke expositie te kunnen realiseren werd op 6 september 1988 stichting Kunsttraject Kattensloot Westerkanaal opgericht.

Open Atelier Weekend
In de eerste jaren van haar bestaan was het organiseren van het jaarlijkse Open Atelier Weekend de belangrijkste activiteit. Daaraan deden in eerste instantie alleen kunstenaars uit de Tweede Nassaustraat 8b mee, maar al gauw kwamen er ook kunstenaars bij die werkten in andere atelierpanden in de Staatsliedenbuurt en in buurten daar omheen.

Open Atelierroutes en solo-tentoonstellingen
Vanaf het eind van de jaren negentig groeide het aantal activiteiten van Kunsttraject, zoals het voortaan heette, gestaag. Naast de Open Atelierroute werden er ook solo-tentoonstellingen georganiseerd; verleende Kunsttraject advies aan het intussen opgerichte stadsdeel Westerpark bij kunstprojecten in de openbare ruimte en hielp Kunsttraject individuele kunstenaars bij het aanvragen van subsidies en bij het organiseren van manifestaties of projecten. Ook werkte Kunsttraject steeds vaker samen met andere organisaties op het gebied van de beeldende kunst.

Kunstetalages
Sinds 2006 beheert Kunsttraject in de Staatsliedenbuurt en de Zeeheldenbuurt etalages waarin kunstenaars hun werk kunnen exposeren. In eerste instantie organiseerde Kunsttraject deze etalage-exposities samen met de stichting Artwalk, sinds 1 januari 2008 is Kunsttraject alleen verantwoordelijk.

Kunstactiviteiten
Kunsttraject organiseert tegenwoordig gemiddeld twintig kleine en grotere activiteiten per jaar. Al deze kunstactiviteiten zijn per jaar terug te vinden op deze site:
- Etalages Staatsliedenbuurt
- Etalages Zeeheldenbuurt
- Projecten Kunsttraject

Medewerkers en vrijwilligers
Kunsttraject is in de loop der jaren geprofessionaliseerd. Zo is er intussen een directeur en werkt er een groot aantal vaste medewerkers en vrijwilligers voor de stichting.
- Joost Vermeulen, Directeur en curator etalages Staatsliedenbuurt
- Rikje Theunissen, Ondersteuning
- Frans van Tartwijk, Curator etalages Zeeheldenbuurt
- Annemarie Hoogland, Bestuur
- Dick Jansen , Bestuur
- Adrian Faes, Bestuur
- Colette Sloots, Grafisch ontwerp
- Klaas IJkema, Website
- Ruud Valster, Inrichting etalages
- Moniek Dams, algemene ondersteuning
- Maurice van Tellingen, technische ondersteuning

Doelen
Kunsttraject heeft de volgende doelen:
- Het organiseren en initiëren van tentoonstellingen, manifestaties en projecten op het terrein van de beeldende kunst in de meest brede zin van het woord.
- Het assisteren van beeldend kunstenaars in de ruimste zin van het woord.
- Het bevorderen van een levendig kunstklimaat in Amsterdam West.
- Het incidenteel verzorgen van artistiek educatieve projecten in samenwerking met lagere en middelbare scholen.
- Het uitvoeren van het etalageprojecten Staatsliedenbuurt en Zeeheldenbuurt in samenwerking met het stadsdeel West en de woningcorporaties.

Financiën
Kunsttraject wordt financieel ondersteund door de Gemeente Amsterdam, stadsdeel West. De exposities in de etalages worden mede mogelijk gemaakt door Woningbouwvereniging Eigen Haard, Woningstichting Rochdale en Woningcorporatie YMere. In het jaarverslag van Kunsttraject staat een compleet financieel overzicht.

- Jaarverslag 2023
- Jaarverslag 2022
- Jaarverslag 2021
- Jaarverslag 2020
- Jaarverslag 2019
- Jaarverslag 2018
- Jaarverslag 2017
- Jaarverslag 2016
- Jaarverslag 2015
- Jaarverslag 2014
- Jaarverslag 2013
- Jaarverslag 2012
- Jaarverslag 2011
- Jaarverslag 2010
- Jaarverslag 2009

FNV kunstkeurmerk
Op 31 mei 2010 kreeg Kunsttraject van Nora Hooijer het FNV Kunstkeurmerk uitgereikt.